relaxatie psychosomatiek stresshantering zelfrealisatie

individuele coaching & groepstrainingen
 

   Over mij  

Wie ben ik?

 

In 2004 voltooide ik in Andorra de vierjarige opleiding master sofrologie bij wijlen professor dr. A. Caycedo, neuropsychiater,

wetenschapper en ontwikkelaar van de methode.

Ik heb jarenlange ervaring in de bedrijfswereld met het begeleiden van werknemers met psycho-medisch-sociale problemen. Ik gaf ook infosessies en workshops over psychosociaal welzijn op het werk, beter omgaan met stress, en ergonomie. 

 

Sinds 2015 werk ik uitsluitend als sofroloog, mijn grote droom. 

Sofrologie sluit volledig aan aan mijn oorspronkelijke professionele interessegebied: de mens in zijn totaliteit, de relaties tussen het fysieke lichaam, geest, emoties, gedachten en gedrag. En aan mijn missie: mensen begeleiden bij het bewust worden van hun essentie, hun waarden, wensen en mogelijkheden, en het stimuleren van zelfvertrouwen, veerkracht en zelfredzaamheid. Zodat ze zich kunnen ontvouwen en groeien, het leven beter in eigen handen leren te nemen, en dankzij deze zelfrealisatie, innerlijke rust, levensvreugde en een gezond welzijn kunnen ervaren. 

Ik werk heel graag met lichaamsgerichte en geestelijke relaxatie- en bewustzijnsoefeningen. 

Er is, zeker nu, grote nood aan verademing, het verminderen van stress en angsten, en een positieve blik naar de toekomst. Aan een methode om, zoals professor Caycedo het destijds zegde, de mensen te beschermen tegen 'de moderne ziekten' waarmee we de laatste decennia zo worden geconfronteerd. 

 

Sofrologie is voor dit alles een eenvoudige en doeltreffende methode, geschikt voor een ruim publiek. 

 

Sofrologie is al twintig jaar een meerwaarde in mijn leven, een antwoord op mijn zijn. Ik doe dit werk dan ook bijzonder graag!

De dankbare reacties en mooie resultaten bij de deelnemers motiveren mij telkens nog meer en meer om deze aangename methode te delen. Ook met jou.

 

Welkom!

mijn opleidingen en werkervaringen

 • Master specialist Sofrologie, licenties Welzijn & Sofrologie, Beter Slapen & Sofrologie, Waarden, Studies & Sofrologie (alles Sofrocay), actief lid van de Vlaamse Vereniging Caycediaanse Sofrologen en de Académie Internationale de Sophrologie Caycédienne Sofrocay

 • Preventieadviseur Psychosociaal Welzijn met diverse aanvullende opleidingen (UA-Provinciebestuur Antwerpen, KU Leuven-Lucina, Interactie-Academie Antwerpen, VAD vzw e.a.)

 • Maatschappelijk Assistent - optie individuele begeleidingen (Hoger Instituut voor Maatschappelijk Werk Antwerpen)

 • En ook: Stedelijke Academie Beeldende Kunsten Antwerpen: beeldhouwen en ruimtelijke kunst

 Over sofrologie 

 

Wat is sofrologie?

 

'Sofrologie is een oefenmethode van lichaam en geest, die gebruik maakt van ademhalings-, ontspannings- en activeringstechnieken. Zij heeft als doel negatieve stress te beheersen en onze persoonlijke kwaliteiten optimaal te benutten om zo een positieve houding ten aanzien van ons leven te bevorderen en ons algemeen welzijn te verbeteren. De methode wordt internationeel gewaardeerd om zijn eenvoudige en effectieve oefeningen, de toepasbaarheid in het dagelijkse leven en de goede resultaten op het gebied van de gezondheidszorg, arbeid, onderwijs, sport en kunst.'

 

In de oefeningen worden Westerse relaxatiemethoden, Oosterse meditatietechnieken, eenvoudige maar effectieve houdingen en bewegingen, visualisaties, diverse ademhalings- en activeringstechnieken en integratiemomenten verwerkt. 

Tijdens de oefeningen kom je volledig tot rust en ervaar je een diep gevoel van welzijn in lichaam en geest. 

Je wordt je op een aangename wijze bewust van je lichaam, je houdingen, gedachten, emoties, gedrag, je persoonlijkheid. 

Je leert ook je spanningen en stresssymptomen effectief te verwijderen, je beter te wapenen tegen stress en omgaan met emoties. 

Op langere termijn word je je bewuster van je persoonlijke waarden en doelen, waardoor je deze op een harmonische manier in je dagelijkse leven kan integreren. Zo kan je beter je eigen projecten realiseren en ervaar je een innerlijke rust en sereniteit. Ook je omgang met anderen krijgt hierdoor een positieve wending. 

 

Sofrologie leidt naar een betere levenskwaliteit.

 

 

 

Sofrologie is doeltreffend bij:

 

 • relaxatie en bewustwording van lichaam en geest

 • bewust worden van de belangrijke relatie tussen lichaam en geest

 • reductie van psychosomatische (opgeslagen in je lichaam) en gedragsmatige stressklachten: hoofd- en nekpijnen, spierpijnen, spijsverteringsproblemen, concentratie- en geheugenproblemen, slaapstoornissen, vermoeidheid, snel geïrriteerd zijn, tics enz. 

 • beter omgaan met stress en zorgen (dagelijkse stress, werkstress, jonge drukbezette ouders, moeilijke periodes,... )

 • beter omgaan met emoties

 • loslaten

 • beter slapen

 • preventie van en ondersteuning bij burnout

 • hyperactiviteit, onrust

 • hoogsensitiviteit

 • faalangsten, examenvrees, podiumvrees, nervositeit

 • rustiger blijven bij moeilijke situaties en uitdagingen

 • persoonlijke grenzen bepalen en respecteren, nee zeggen

 • opbouw zelfvertrouwen

 • innerlijke rust, sereniteit

 • verbeteren van concentratie en geheugen

 • doorzetten, moraal hoog houden

 • vitaliteit en energie

 • positief denken

 • opbouw zelfstandigheid

 • bewustwording van persoonlijke waarden en doelen

 • zelfontplooiing

 • een frisse kijk op je leven!

 

 

 

  Werkwijze  

Doelgroep & werkwijze

Doelgroep: jongvolwassenen en volwassenen.

 • Mannen en vrouwen die zelfbewust en positief in het leven willen staan, bewustwording waarden en doelen, opbouw zelfvertrouwen, zelfrealisatie, innerlijke rust en sereniteit, betere relaties

 • Voor preventie en reductie van stressgerelateerde klachten (lichamelijk, geestelijk, emotioneel, gedragsmatig), stresshantering

 • Slaapproblemen

 • Zie meer bij 'Over sofrologie' hierboven. 

 

Opmerking: personen met psychische problemen, depressies en zware burnouts; enkel mits doorverwijzing en samenwerking met behandelend arts. Individuele sessies zijn aangewezen. 

Werkwijze:  tijdens de sessies leer en beleef je, na de inleidende theorie, diverse sofrologie-oefeningen die je daarna zelf verder kan inoefenen en toepassen. Dat kan thuis, op je werk, op school, de sportclub, op het openbaar vervoer enz. Je kan ze gebruiken om te herstellen van een stressmoment, of om je krachtig te voelen voor een moeilijke opdracht, voor een diepe bewustwording en ontspanning van lichaam en geest, om beter te kunnen slapen... of net om je vitaliteit aan te wakkeren of concrete plannen te maken. Al naargelang je wensen en de situatie dus.

Hoe meer je oefent, hoe meer positieve effecten je ondervindt in je dagelijkse leven!

Groepstrainingen & individuele coaching

 • Groepstrainingen

 

Kleine groepen, maximum een tiental personen. (in normale omstandigheden, niet tijdens corona-crisis)

Je hoeft niets mee te brengen.

Je draagt best makkelijkzittende dagelijkse kledij. 

Sofrologie is opgebouwd in verschillende graden. Elke sessie leer je nieuwe technieken bij. Daarom is het belangrijk om de groepsreeksen van in het begin mee te volgen. Je krijgt eerst een korte theoretische omkadering en na de oefeningen is er ruimte voor nabespreking. Het groepsgebeuren is een mooie meerwaarde. 

 • Individuele coaching op afspraak

Tijdens het intake-gesprek gesprek bekijken we wat jouw wensen zijn en hoe we hier aan kunnen werken.

We kunnen ook al een kennismakingsoefening doen.

In overeenstemming met jouw doelstellingen krijg je een persoonlijk programma met individuele coaching en gepaste oefeningen.

Oefeningen die je verder kan inoefenen en in het dagelijkse leven makkelijk kan toepassen.

Je kan ook individueel de training Beter Slapen & Sofrologie volgen, aangepast aan jouw specifieke wensen of problemen.

Groepjes van twee personen zijn ook welkom.  


    Activiteiten    

 

 

Praktijkadres groeps- & individuele sessies

Het Kader - Groepspraktijk voor Psychologische Begeleiding

Kapelsesteenweg 549

2180 Ekeren - Sint-Mariaburg

voor afspraken en inschrijvingen:

sophro.c@gmail.com

+32476527783

 

Individuele coaching/kleine groepjes op afspraak

Weer open vanaf juli!

 

In verband met toepassing van de coronamaatregelen:

 • stoelen en deurklinken in de praktijkruimte worden na elke consultatie ontsmet

 • de praktijkruimte wordt na elke consultatie verlucht

 • bij het binnenkomen: handen ontsmetten met handgel (op tafeltje) verplicht

 • mondneusmasker aan bij binnenkomen/buitengaan/rondlopen verplicht, tot je op je stoel zit 

 • de stoelen staan minstens 2 meter van elkaar klaar (ruime praktijkruimte)

 • er worden geen dranken of snoepjes voorzien

 • handgel voortdurend ter beschikking

 • indien symptomen corona/ziekte/verkouden/onwel: afspraak verzetten aub

Hartelijk dank hiervoor! 

Voor afspraak: +32476527783 

Tijdens juli, augustus en september: op donderdag of vrijdag

Welkom

Programma groepssessies 2020

Nieuwe data volgen spoedig!

Omwille van de bestrijding van het corona-virus worden de trainingen opgeschoven naar latere data.

Voorlopig is het nog afwachten hoe de situatie verder evolueert.

Heb je interesse? Geef dan je naam alvast op, en ik houd je via e-mail op de hoogte. 

Toitoitoi, hopelijk tot binnenkort!

 • 23 april - 18 juni 2020: twee modules op donderdagavond (uitgesteld)

Dynamische relaxatie & stresshantering  -  23, 30 april en 7, 14, 28 mei - van 19:30 u tot 21:00 u

5 groepssessies van anderhalf uur met theorie en sofrologie-oefeningen voor:

 • het bewust beleven, ontspannen en activeren van je lichaam en geest

 • met technieken om te herstellen van stressmomenten, stress- en spanningsklachten effectief te evacueren en beter om te gaan met stressfactoren, emoties en negatieve gedachten

 • om fris en positief naar jezelf en je omgeving te kijken

 • voor rust, sereniteit, harmonie, nieuwe energie en vitaliteit in lichaam en geest

​Voor wie: nieuwelingen en terugkomers: volwassenen en jongvolwassenen

Inschrijven: sophro.c@gmail.com, € 100 voor 5 sessies van anderhalf uur, oefenschrift, thee, water

Opbouw zelfvertrouwen & een positieve levenshouding  -  4, 11, 18 juni - van 19:30 u tot 21:00 u

 • voor het (her-)ontdekken van je capaciteiten en het activeren van je zelfvertrouwen

 • om positief te leren omgaan met uitdagingen op je werk, thuis, je persoonlijke doelen, projecten, studies

 • voor een gevoel van welzijn in je dagelijkse leven en het ontwikkelen van een positieve blik naar je verleden, heden en toekomst toe

Voor wie: 'Dynamische relaxatie en stressreductie' heeft gevolg of reeds vertrouwd is met sofrologie, volwassenen en jongvolwasenen

Inschrijven: sophro.c@gmail.com, € 60 voor 3 sessies van anderhalf uur, oefenschrift, thee, water

Welkom!

 • 16 januari - 12 maart 2020: Welzijn & Sofrologie, 8 sessies met oefeningen voor een betere stressbeheersing thuis en op het werk 

Deze reeks is een eerste kennismaking met sofrologie. Tijdens 8 groepssessies word je je stapsgewijs bewust van de belangrijke relatie tussen je lichaam en geest en de invloed hiervan op je welzijn. Aan de hand van eenvoudige, originele en doelgerichte oefeningen zal je nieuwe vaardigheden leren om stress en negatieve emoties te reguleren, en een positieve en serene levenshouding te ontwikkelen naar je verleden, heden en toekomst toe.

In Het Kader, van 19:30 tot 21:00 uur.

 • do 16/01 - sessie 1: Stress, dat ben ik

 • do 23/01 - sessie 2: Ademhaling en innerlijke rust

 • do 30/01 - sessie 3: Spanning verwijderen

 • do 06/02 - sessie 4: Je lichaam positief gewaarworden

 • do 13/02 - sessie 5: Leren loslaten

 • do 20/02 - sessie 6: Een positieve houding tegenover de toekomst

 • do 27/02 - krokusvakantie

 • do 05/03 - sessie 7: Het oproepen van een positieve herinnering

 • do 12/03 - sessie 8: Welbevinden... door mezelf

 

Elke sessie bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte en duurt ongeveer anderhalf uur.

Er is plaats voor maximum tien personen.

 

Inschrijven: 

 • € 170 voor 8 sessies van anderhalf uur, schriftje, syllabus, thee, water en snoepje inbegrepen

 • € 160 als je inschrijft voor 25 december 2019

 • via e-mail: christel.bosman@hetkader.be of sophro.c@gmail.com

 • schrijf je snel in want het aantal plaatsen is beperkt

Workshops en groepstrainingen op maat
 
Voor verenigingen, organisaties, bedrijven, scholen

 

Programma's:

 •  Diverse thema's naar keuze 

 •  Welzijn en Sofrologie

 •  Beter Slapen & Sofrologie 

 •  Studies, Waarden & Sofrologie

 

In de praktijkruimte of op verplaatsing.

Voor info: sophro.c@gmail.com of +32476527783

Wil je graag op de hoogte blijven van de volgende activiteiten?
Schrijf me een e-mail (zie contact) en ik voeg je graag toe aan mijn mailing list.

 

   Reacties   

Na het volgen van de eerste sofrologie sessie is het voor mij wel duidelijk: “hier komt zeker een vervolg op”. De eerste reeks is immers super aangenaam verlopen. Ondanks het feit dat men kan stellen dat sofrologie aanleunt tegen mindfulness, yoga of dergelijke, is hier toch wel iets gans anders aan de gang. 

Je vindt hier de juiste balans tussen lichaam en geest door de oefeningen met een flinke knipoog naar het cognitieve van heel de zaak (bewustzijn, affirmeren, enz….). Ik kom steeds helemaal opgewekt thuis van de sessies en schijn steeds meer oog te hebben voor de “doodgewoonste-zingen-dingen” die rondom mij gebeuren.

Verder is zeker aan te halen dat Christel een grote meerwaarde geeft aan het geheel door haar gulle lach, haar mooie uitstraling en fiere houding tijdens de sessies. Ondanks het feit dat ze de sessies op een gestructureerde manier laat verlopen, is het “hakuna matata gevoel” nooit echt ver weg. 

 

Het is THUISKOMEN.

Christel, jouw missie is duidelijk… dit moet je gewoon verder zetten.

Bart

5 november 2016


 

 

    Contact    

Christel Bosman

SOPHRO.C/SophroAtelier

www.sophroatelier.com

 

sophro.c@gmail.com

+32476527783

 

 

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

 • Facebook App Icon
 • Twitter App Icon
 • Google+ App Icon